Předplatné

49.- / měsíc

Každý týden očekávej podrobně zpracovanou mapu s vysvětlujícím textem v češtině i angličtině. Hlavním přínosem je bohatý, atraktivní grafický doprovod, který přináší nezvyklý a rozšiřující pohled na námi tolik oblíbené sportovní události.

Every week check a detailed map with explanatory text in Czech and English. The main benefit is the rich, attractive graphic part, which brings an unusual and expanding view of our much-loved sporting events.


149.- / měsíc

K výše uvedenému dostaneš jednou měsíčně všechny mapy v pdf verzi na svůj e-mail.

In addition to the above, you´ll receive all maps in pdf version to your e-mail once a month.